Newyddion

Bearings Roller Nodwyddau, Prif Ddefnyddiau

2018-08-07

Bearings rholer, o dan amgylchiadau arferol, gellir cymhwyso gallu dwyn cyfyngiad maint gosodiad mawr i amrywiaeth o strwythur cymorth. Cyn gosod y beryn, fel arfer bydd yn chwistrellu'r swm cywir o saim. Felly o dan amgylchiadau arferol, ar ôl i'r gosodiad gael ei gwblhau, nid oes angen i ddefnyddwyr ychwanegu olew iro ar wahân. Gorchuddion cynnyrch ar gau, wedi gallu chwarae rôl mewn selio, ac maent yn llai abl i oresgyn llithro echelinol o dan yr amgylchedd. Mae gan y cynnyrch hwn hefyd fywyd cymharol hir, sy'n cael ei barchu gan lawer o ddefnyddwyr.

Fel sy'n dwyn rholio tebyg a gall hefyd wrthsefyll llwythi uchel, gall ddwyn llwyth siociau allanol. Ond mae'r strwythur yn fwy cryno ac amrywiol, yn rhedeg ac mae cywirdeb rhedeg yn gymharol uchel, mae ganddo fwy o amrywiaeth ar y farchnad, ac yn fwy syml i'w osod. Yn y fenter fodern yn y broses gynhyrchu, fe'i defnyddir yn eang mewn gwahanol ddiwydiannau, fel offer peiriant, diwydiannau metelegol a diwydiannau eraill.