Newyddion

Beth yw Nodweddion Bearings Ball Deep Groove?

2019-03-21

Mae rasys mewnol ac allanol sy'n dwyn pêl dwfn yn rhigol dwfn ar siâp arc, mae radiws y sianel ychydig yn fwy na radiws y bêl. Fe'i defnyddir yn bennaf i gludo llwythi rheiddiol, ond gall hefyd wrthsefyll llwythi echelinol penodol. Pan fydd y cliriad rheiddiol o'r dwyn yn cynyddu, mae ganddo swyddogaeth pêl-gysylltiad cyswllt onglog, gall wrthsefyll llwyth echelinol mawr, ac mae'n addas ar gyfer cylchdroi cyflym. Pan fydd y beryn wedi'i glymu o'i gymharu â'r twll a'r siafft tai o 8 'i 16', gall y beryn barhau i weithio fel arfer, ond effeithir ar ei fywyd gwasanaeth. Gall y math hwn o dwyn wrthsefyll llwythi echelinol pur pan fydd y cyflymder cylchdro yn uchel ac nid yw Bearings pêl byrdwn yn addas.

Yn gyffredinol, mae Bearings pêl dwfn rhigol yn defnyddio cawell bwa dur synthetig dwy ran, ond mae Bearings cyflymder mawr neu gyflym iawn yn defnyddio cewyll solid. Mae cewyll o'r fath yn cael eu harwain gan beli fel cewyll pwnio, ac mae Bearings pêl rhigol dwfn cyflym yn cael eu cynnal. Fel arfer, caiff asennau eu harwain gan asennau mewnol neu allanol.

O'i gymharu â mathau eraill o Bearings sydd â'r un maint, mae gan berynnau pêl rhigol dwfn gyfesuryn ffrithiant isel, dirgryniad isel a sŵn, cyfyngiad cyflymder uchel, a manylder uchel. Y rhain yw'r mathau dwyn a ffefrir ar gyfer dewis defnyddwyr. Fodd bynnag, nid yw'r math hwn o dwyn yn gallu gwrthsefyll effaith ac nid yw'n addasu i wrthsefyll llwythi trymach.

Mae dwyn pêl rhigol dwfn yn strwythur syml ac yn hawdd ei ddefnyddio. Dyma'r swp cynhyrchu mwyaf a'r math mwyaf cyffredin o dwyn. Wedi'i ddefnyddio'n eang mewn automobiles, offer cartref, offer peiriant, moduron, pympiau, peiriannau amaethyddol, peiriannau tecstilau a llawer o feysydd eraill. Mae ei allbwn yn cyfrif am fwy na 70% o gyfanswm allbwn y Bearings, a dyma'r math o dwyn gyda'r allbwn uchaf yn Tsieina, y mwyaf cyffredin a ddefnyddir a'r rhataf.