Newyddion

Methiant Miniature Bearing

2019-03-21
Mân-ddarnau o bêl rhigol dwfn yn niffyg rhyw 40% yw llwch, baw, malurion a llygredd a achosir gan gyrydiad. Mae halogiad fel arfer yn cael ei achosi gan ddefnydd anghywir a bydd amgylcheddau anffafriol a achosir ganddo yn achosi torque a materion sŵn. Gellir atal methiant mân-ddaliadau sy'n deillio o lygredd amgylcheddol a llygredd, ond hefyd drwy arsylwi syml gyda'r llygad noeth gall bennu achos y methiant hwn. Cyn belled ag y bo modd osgoi defnyddio a gosod erydu rhesymol, yn hawdd. Mae nodweddion erydiad yn cael eu gadael ar y llwybr rasio cylch bach trwy lwytho effaith neu osod y mewnoliad yn anghywir. Mae erydiad fel arfer yn digwydd pan fydd y llwyth yn fwy na'r terfyn cynnyrch. Os na chaiff ei osod yn gywir fel bod llwyth ar draws y cylch bychan yn gallu erydu. Bydd micro-indentiad ar y cylchoedd dwyn yn creu sŵn, dirgryniad a thorc ychwanegol.